Wat is osteopathie?

Osteopathie is een veilige (en meestal pijnloze) behandelmethode die zoekt naar de oorzaak van de klacht. Omdat alles in het lichaam met elkaar in verbinding staat, kan de pijnbron soms ergens anders in het lichaam zitten dan waar de klacht tot uiting komt. De mens is biologisch gezien één geheel en de afzonderlijke delen kunnen elkaar beïnvloeden. Zo kan het dat de oorzaak van bijv. rug- nek- of buikklachten soms in een ander deel van het lichaam ligt dan daar waar de klacht optreedt.

De behandeling

De behandeling is gericht op de gehele mens, dus niet alleen op de aandoening. Alle weefsels moeten een zekere mate van beweeglijkheid hebben. Verlies ervan kan nadelige gevolgen hebben. De behandeling is er op gericht om deze beweeglijkheid weer in balans te brengen. Daarmee wordt het lichaam in staat gesteld zichzelf verder te herstellen.